Gens Nostra

Gens Nostra

Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift

de tijdschriften van de Nederlandse Genealogische Vereniging

Ingelogde leden kunnen meteen doorklikken om het nieuwste nummer te zien!

Gens Nostra bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, evenals kleinere bijdragen zoals curieuze toevalsvondsten; kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren. Het blad bevat enkele vaste rubrieken, zoals Boeken en Tijdschriften, waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van nieuw verschenen literatuur op genealogisch gebied, en mededelingen van het bestuur. Iedere jaargang van Gens Nostra is voorzien van een inhoudsopgave en een alfabetische index op familienamen. Hieronder een paar voorbeelden van de bladen, deze zijn door iedereen te raadplegen. Wil je meer afleveringen zien, dan kan je inloggen of lid worden. Daarna kan je hier alle afleveringen inzien.

 

Klik op deze afbeeldingen om de bladen te lezen

 

Het grootste deel van Gens Nostra bestaat uit ondertekende bijdragen van leden van de NGV. Het blad wordt dus voor en door de leden samengesteld. Verantwoordelijk voor deze samenstelling is de hoofdredacteur, die wordt bijgestaan door een redactie, met welke hij regelmatig bijeenkomt om het hem toegezonden materiaal te beoordelen en te toetsen aan de richtlijnen voor publicatie.

Er wordt naar gestreefd dat de artikelen in de eerste plaats de interesse hebben van het merendeel der lezers. Dit betekent dat Gens Nostra geen wetenschappelijk tijdschrift voor genealogie bedoelt te zijn, maar veeleer een blad voor de Nederlandse amateurgenealoog die de genealogie als hobby bedrijft. Niettemin voldoen de bijdragen aan kwaliteitsnormen die de genealogische wetenschap eigen zijn: de artikelen zijn zo volledig mogelijk, ter zake doende en voorzien van bronvermelding. Zowel de beginnende als de gevorderde genealoog zal gegevens van zijn gading in Gens Nostra kunnen aantreffen. Gens Nostra staat geregistreerd onder ISSN 0016-6936.

De NGV is de uitgever van:

Inhoud en registers van de verschenen jaargangen zijn ook voor iedereen beschikbaar op deze pagina:

> Terug naar de NGV

nl_NLNederlands