Gens Nostra

Wat is Gens Nostra?

> Terug naar NGV-home

Wat is Gens Nostra?

Gens Nostra is het tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging en bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen fragment-genealogieën zijn, maar ook grafische kwartierstaten, genealogische vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen, alsook kleinere bijdragen in de vorm van curieuze of toevallige vondsten en portretten. Kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren.
Het blad bevat ook enkele rubrieken, waaronder besprekingen van boeken en tijdschriften. Daarmee wordt de lezer op de hoogte gehouden van nieuwe literatuur op genealogisch gebied.

Zowel de beginnende als de gevorderde genealoog zal gegevens van zijn gading in Gens Nostra kunnen aantreffen. De redactie streeft naar geografische spreiding over Nederland, maar blijft uiteraard afhankelijk van het door de leden aangeboden materiaal. Ook probeert de redactie inhoud te geven aan speciale thema’s die genealogen interessant vinden zoals bijvoorbeeld: militairen, migratie, middeleeuwen of voormalige Nederlandse koloniën.

Uitnodiging om artikelen in te sturen

Gens Nostra is het blad voor de leden van de NGV, maar ook het blad geschreven door de leden van de NGV. Zo nu en dan een stukje van het hoofdbestuur of van de redactie, maar het grootste deel van ieder nummer van Gens Nostra bestaat uit artikelen van leden en dat willen wij graag zo houden.

Hieronder een paar suggesties voor specifieke onderwerpen:

  •  Opmerkelijke voorouders of verwantschappen
  •  Dode punten: waar die optreden en hoe die eventueel overwonnen zijn.
  •  Migratie: veel van onze voorouders zijn ooit als immigrant naar Nederland gekomen.
  •  Beroepen: vaak werd in een familie generaties lang het zelfde beroep uitgeoefend.
  •  DNA: uw ervaringen met DNA-onderzoek.
  •  Bronnen: beschouwingen betreffende genealogisch bronnenmateriaal, digitaal en niet-digitaal.

Je aanbod kan je inzenden naar de hoofdredacteur.

> Terug naar NGV-home

nl_NLNederlands