Gens Nostra

Hoe schrijf ik een artikel voor Gens Nostra?

> Terug naar NGV-home

Hoe schrijf ik een artikel voor Gens Nostra?

Onderwerpen

 • Een artikel over jouw familiegeschiedenis, opgehangen aan een stamboom.
 • Biografie van je favoriete voorouder.
 • Een verslag van jouw genealogische zoektocht: hoe en waar heb je de gezochte gegevens gevonden.
 • Een artikel over methoden van en hulpmiddelen bij genealogisch onderzoek, zoals computergenealogie, DNA-onderzoek, interpretatie van bronnen, enz.
 • Een artikeltje bij een oude familiefoto. Voorwaarde is wel dat de foto van vóór 1900 is, en van goede kwaliteit. Voor foto’s en tekst samen is hiervoor ongeveer twee bladzijden beschikbaar.
 • Een grafische kwartierstaat van een bekend persoon.
 • Een bijzondere vondst in een archief.
 • Jouw genealogisch onderzoek hoeft niet helemaal afgesloten te zijn: ook “work in progress” kan van belang zijn.

Omvang
Gens Nostra stelt de volgende beperkingen aan vorm en omvang van de artikelen.

 • Probeer de omvang van het artikel te beperken tot ongeveer twaalf bladzijden, inclusief afbeeldingen en noten.
 • Lukt dat niet, verdeel het artikel dan in twee of meer delen die apart gepubliceerd kunnen worden.
 • Een lang artikel kan ook op deze website worden geplaatst op Gens Nostra Extra.
  Een samenvatting of inleiding wordt dan in Gens Nostra gepubliceerd.
 • Korte artikelen zijn bijzonder welkom.

Illustraties
Probeer altijd illustraties bij de tekst te vinden. Heb je een mooie plaat die geschikt is voor de voorkant, dan moet het bestand minstens 1MB groot zijn. In het algemeen zijn illustraties op het internet te klein om mooi af te drukken, dus probeer hoge resoluties te vinden. In bijzondere gevallen kan de redactie helpen met beeldmateriaal. Denk eraan dat een afbeelding die kleiner is dan 100 kB altijd ongeschikt is om gedrukt te worden.

 • Een foto of prent van het huis of de straat waar jouw familie lang gewoond heeft
 • Een portret
 • Een fotokopie van een cruciale vermelding in een doopregister
 • Een transportakte van eigendom
 • Een landkaart met daarin de plaatsen die in het verhaal een rol spelen
 • enz.

Tijdpad
De redactie streeft ernaar elke auteur binnen drie maanden te laten weten of een artikel geplaatst kan worden. Geprobeerd wordt elk geaccepteerd artikel binnen een jaar te laten verschijnen.

Auteursrechtverklaring

Wanneer je artikel wordt geplaatst, wordt je gevraagd een auteursrechtverklaring te tekenen. In Gens Nostra verschenen artikelen kunnen ook op de website van de NGV of op een CD-ROM worden gepubliceerd. Overigens behoud je het copyright over jouw artikel. Als het eenmaal in Gens Nostra is verschenen, mag je het ook elders publiceren, b.v. op een eigen familie-website.

Praktische punten

 1. Maak het artikel in Word of een daarmee compatibele tekstverwerker en stuur het als bijlage bij een e-mail aan de redactie, adres onderaan deze pagina. Geef in de tekst aan waar de illustraties moeten komen, met het onderschrift erbij. Maar heb er begrip voor als de opmaker soms iets van de plaatsing afwijkt.
 2. Een redacteur zal contact opnemen om mee te delen of het artikel geplaatst kan worden, en of de redactie wijzigingen voorstelt. In het algemeen moet je die wijzigingen zelf aanbrengen. De redactie behoudt zich het recht voor een artikel stilistisch bij te schaven. Het resultaat hiervan word je ter goedkeuring voorgelegd, want als auteur blijf je verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.
 3. Als het artikel geplaatst wordt zal de redactie je verzoeken de illustraties separaat als jpg­-bestanden op te sturen. Illustraties zijn bij voorkeur minimaal 1 MB groot.
 4. Gebruik geen voetnoten maar eindnoten, met een doorlopende nummering. Je hoeft niet elke vondst in een noot te verantwoorden, maar beperk je tot het aangeven van moeilijk traceerbare bronnen: het is niet nodig bronnen te vermelden die via het internet door iedereen zonder moeite zijn na te trekken. Maar vermijd ook te lange noten: een anekdote, bijvoorbeeld, die de moeite van het vertellen waard is, hoort thuis in de tekst (eventueel in een apart kader) en niet in een noot.
 5. Data worden in de tekst van het verhaal altijd volledig uitgeschreven: dus niet 05-01-1806 maar 5 januari 1806. Gebruik in de tekst ook geen afkortingen als ged. of otr., maar schrijf gedoopt en ondertrouwt voluit.
 6. Houd in een genealogie na de naam van een persoon een vaste volgorde van gegevens aan:
  – geboorte/doop (eerst de plaats, dan de datum),
  – beroep/functie,
  – overlijden/begrafenis,
  – trouwt met (eerst de plaats, dan de datum)
  – gegevens partner in dezelfde volgorde, met de ouders aan het eind. Eventueel beroep van de ouder tussen haakjes.
 7. Vermijd alle bijzondere opmaak. Schrijf namen niet in hoofdletters, vette of cursieve letters, en laat de tekst niet inspringen. Gens Nostra past een uniforme opmaak toe.
 8. Kleed het artikel aan met gegevens die een beter licht werpen op het leven van de behandelde personen: woonplaatsen, beroepen en maatschappelijke functies, aan- en verkoop van huizen, erfenissen, enz. Dit alles met bronvermelding waar mogelijk.
 9. Vermeld in je genealogie bij voorkeur géén nog levende personen, om een aanvaring met de privacy-wetgeving te voorkomen. Is het onvermijdelijk, vraag dan schriftelijke toestemming aan de betrokkenen, en meld je publicatie bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens); dit moet rond zijn vóór je een artikel aan Gens Nostra aanbiedt.

Voorbeeld ter illustratie van de punten 5, 6 en 7:
Vlllc. Pieter Jansen, zoon van Vlld, geboren Bussum 21 maart 1897, makelaar, overleden Utrecht 4 oktober 1967; trouwt Bunnik 15 april 1920 Jeanne de Vries, geboren Bunnik 12 februari 1899, maatschappelijk werkster, overleden Maarn 3 november 1980, dochter van Dirk de Vries (notaris) en Jannetje Balk.
[Hierna volgt alles wat je over het leven van Pieter en Jeanne wilt vermelden. Aansluitend volgen gegevens over kinderen]
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jansen, volgt IXd.
2. Petra Jansen, geboren Utrecht 17 juli 1925, overleden Utrecht 6 september 1943.

Inzenden

In één opzicht is de redactie onverbiddelijk: het artikel moet origineel zijn, d.w.z. niet eerder elders zijn gepubliceerd, noch op het internet, noch in een ander tijdschrift. Eerdere circulatie in besloten kring is vanzelfsprekend geen bezwaar.

Je aanbod kan je inzenden naar het redactiesecretariaat.

Deze tekst is ook beschikbaar als pdf

> Terug naar NGV-home

nl_NLNederlands