Categorie: <span>Uncategorized</span>

2023 nieuwe nummers

Helaas, je hebt niet het recht om deze inhoud te bekijken..

2022 Nummer 6

Helaas, je hebt niet het recht om deze inhoud te bekijken..

2022 nummer 5

Gens Nostra nummer 5

We starten met de introductie van de nieuwe webpagina voor Gens Nostra. Na een maandenlange voorbereiding is het zover. Alle nummers van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift zijn nu voor de leden digitaal beschikbaar evenals een aantal NGV-publicaties. Voorts wordt een nieuwe optie gelanceerd: Gens Nostra Extra. Hierin kunnen nu langere artikelen die niet in Gens Nostra kunnen worden geplaatst toch een plek krijgen evenals aanvullingen op reeds gepubliceerde artikelen. Via een aankondiging en een link in Gens Nostra digitaal en gedrukt is de nieuwe optie direct benaderbaar. Een schat aan informatie wordt nu met één zoekopdracht doorzoekbaar.


Voor dit nummer hebben we twee hoofdartikelen geselecteerd die in het teken staan van genealogie beoefenen en de verwerking van de resultaten. Fred van der Zwan laat zien hoe je onderzoek kunt doen naar door de Duitse keizer verleende wapenbrieven en adelsdiploma’s in het Österreichisches Staatsarchiv. Dankzij de digitalisering en internet kun je dat onderzoek nu thuis vanachter je bureau doen. Hij laat zien welke stappen je moet doorlopen en hoe je het resultaat kunt toetsen aan historische publicaties. Schrik niet van de afwijkingen die je daarbij kunt tegenkomen.
Christiaan Stam heeft gereageerd op onze oproep bij het artikel over de Gooilandse Koptienden uit 2020. Hij laat zien hoe hij met behulp van de koptienden de hele erfgooiersfamilie Stam in kaart heeft kunnen brengen. Als een detective is hij bezig te analyseren, combineren, elimineren en deduceren van gegevens met uiteindelijk een prachtig resultaat. Het geheel wordt gelardeerd met kortere verhalen die een inkijkje geven in het leven van alledag uit de achttiende tot de twintigste eeuw met behulp van minder bekende of lokale bronnen. Bronnen die ons een opening kunnen geven voor een bijzonder verhaal.


Verder is er weer een aflevering van de wapenregistratie, een portret, van Vanalles, de introductie van Gens Nostra Extra (zie pagina 283), en dit keer de buitenlandse tijdschriften.

2022 nummer 4


In Op zoek naar Cornelia Lamotte neemt Willemijn Döpp ons mee naar het moeizame leven van een eenvoudige volksvrouw in de negentiende eeuw. Zij laat zien hoe je door een slimme combinatie van verschillende bronnen van gemeente, gerecht en kranten toch een heel leven in beeld kan brengen. Arme mensen laten toch hun sporen na.

Aansluitend neemt Hans van Felius ons mee naar de middeleeuwen. Hij laats ons de valkuilen zien van geschreven en gedrukte bronnen door meerdere bronnen secuur met elkaar te vergelijken. Hij maakt daardoor korte metten met zogenaamde ‘vaststaande feiten’. Toegegeven, het is vakkundig en specialistisch werk, maar het maakt ons duidelijk dat we niet klakkeloos alles wat geschreven staat voor waar moeten aannemen.

Vervolgens richt Bram Plantinga, bijgestaan door drie leden van de afdeling NGV-Rijnland, de schijnwerper op een bijzondere en onbekende bron voor genealogen. Die onbekendheid kan ook bij vergelijkbare bronnen elders in ons land aan de orde zijn. Een aansporing voor echte speurneuzen onder ons om verder te zoeken.

Op het gebied van wapenkunde geeft Ralf Hartemink een interessant overzicht en analyse van de overheidsheraldiek van de waddeneilanden in Nederland, Duitsland en Denemarken. Je zou een redelijke mate van overeenkomst verwachten, maar er blijken duidelijke verschillen in ouderdom, thema van de afgebeelde objecten en kleurstelling.

Bep Kastelijns ging op zoek naar de oudst bekende voorvader van haar grootmoeder Ingetje Flach en kwam uit bij een Duitse militair uit Waldeck, in dienst van het Staatse leger. Hij trouwde een meisje uit Zaltbommel, kreeg daar nageslacht en maakte daar de omwentelingen mee in de Bataafs-Franse Tijd. Zij vraagt zich af hoe hij dat allemaal beleefd zou hebben.

Antonia Veldhuis heeft dit keer een aflevering van VanAlles gericht op bronnen over zeevaart. Aansluitend heeft zij de tips toegepast in het artikel over Pieter Hendriks Klatter en zijn familie. Het geeft een indringend beeld van de ongewisheid en het harde leven van zeevarende families in de negentiende eeuw.

Tot slot weer de rubrieken Boekrecensies en Tijdschriften. De laatste rubriek dit keer wat uitgebreider om een achterstand in te lopen maar meer nog omdat wij door een technische storing een tijdlang verstoken zijn geweest van De Nederlandsche Leeuw. Dankzij de welwillende medewerking van het KNGGW kunnen wij nu in één keer zeven samenvattingen van de nummers uit 2020 en 2021 bieden. Niet onbelangrijk vanwege de zeer omvangrijke recensie van het proefschrift van H.J.J. Vermeulen, ‘Bouwsteen en Toetssteen. Een overweging van de bronnen en methoden van de genealogie (…)’ met een overzicht van de vijf oudste generaties van het Gelderse geslacht de Cock, en de daarop volgende uitgebreide reacties in het kader van hoor en wederhoor. Iedere rechtgeaarde genealoog zou hiervan kennis moeten nemen.

De redactie wenst je veel leesplezier!

Genealogische dagen

Genealogische dagen

Genealogische dagen werden vergezeld van een themanummer [dit overzicht wordt nog aangevuld]

  • Alkmaar, Genealogische dag 2004, april/mei 2004
  • Dordrecht, Genealogische dag 1964
  • Dordrecht, Genealogische dag 1992, april/mei 1992
  • Dordrecht, Genealogische dag 2009, april/mei 2009
  • Groningen, Genealogische dag 2008, april/mei 2008
  • Maastricht, Het Internationale Congres der Genealogische en Heraldische Wetenschappen, september 2012
  • Stadskanaal, Genealogische dag 2001, april/mei 2001
  • Steenwijk, Genealogische dag 2005, april/mei 2005

Speciale nummers

Speciale nummers

Er zijn een aantal nummers van Gens Nostra uitgegeven die geheel aan een bepaald onderwerp gewijd zijn [Dit overzicht wordt nog uitgebreid en verder van links voorzien].

nl_NLNederlands